REKLAMACE        
ČÍSLO FAKTURY povinné
kód zboží (opište z faktury) povinné reklamuji ks povinné popis závady (důvod reklamace) povinné    

povinné V PŘÍPADĚ, ŽE REKLAMACE BUDE UZNÁNA A VADA BUDE NEOPRAVITELNÁ (zaškrtněte možnost):

žádám vrácení ceny zboží na účet číslo:

žádám nové (stejné) zboží

vyberu si jiné zboží


 

Tento formulář vyplňte, vytiskněte a přiložte k zásilce s reklamovaným zbožím.

Zboží musí být čisté a suché.

Zásilku odešlete poštou na adresu: SportStores.cz, R. Hájek, Fojtka 79, 46331 Chrastava

 

TAKTO povinné OZNAČENÁ POLE MUSÍ BÝT VYPLNĚNA!

 

VYTISKNOUT FORMULÁŘ